Humor z zeszytów

Dodaj tekst
1. Historia
Pytanie: Podaj bezpośrednią przyczynę wybuchu I wojny światowej.
Odpowiedź ucznia: Zasadzka w Serbii na arcyksięcia austriacko-węgierskiego i jego żonę, Nedejko Gabrinow rzucił w nich bombę co im nie zaszkodziło, Gawriło Princip strzelił arcyksięciowi w szyję, a jego żonie w brzuch. Serbia nie chciała oficjalnie przeprosić Austro-Węgier, zaczęła się uzbrajać.

Skomentuj dodał admin 8 lat temu
2. Historia
Pytanie: Wyjaśnij pojęcie obrządek słowiański.
Odpowiedź ucznia: Obrządek słowiański polegał na tym, iż chłopców po urodzeniu obrzezywano.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
3. Historia
Pytanie: Wymień jakie zasady zostały przyjęte na Kongresie Wiedeńskim i miały dotyczyć spraw europejskich.
Odpowiedzi uczniów:
 • zasada legitymacji;
 • zasady równości, wolności i braterstwa;
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
4. Historia
Pytanie: Jaki ustrój panował w Francji w latach 1789-91?
Odpowiedź ucznia: monarchia demokratyczna
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
5. Język polski
Pytanie: Gdzie znajdował się grób stryja Wokulskiego?
Odpowiedź ucznia: Grób znajdował się w lesie (grób nieznanego żołnierza).
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
6. Historia
(przypis ucznia do odpowiedzi na kartkówce z historii):
 * nie jestem pewien tego co pisze;
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
7. Historia
Pytanie: wyjaśnij pojęcie senior.
Odpowiedź ucznia: senior czerpał zyski z tego co chłopi uprawiali na jego ziemi.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
8. Historia
Pytanie: wymień narody zachodniosłowiańskie.
Odpowiedzi uczniów:
 • Grecja;
 • północna Afryka;
 • basen Morza Śródziemnego;
 • Madziarzy;
 • Bawarczycy;
 • Włosi;
 • Persowie;
 • Frankowie;
 • Lędźwianie;
 • Wandalowie;
 • Urynowie;
 • Sasi;
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
9. Historia
Pytanie: wyjaśnij pojęcie margrabia.
Odpowiedź ucznia: członek partii a jednocześnie się nią opiekujący.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
10. Historia
Pytanie: kim byli Merowingowie?
Odpowiedź ucznia: dynastia królewska panująca na terenie Rzeszy Niemieckiej.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
11. Historia
Pytanie: wyjaśnij pojęcie cywilizacja.
Odpowiedź ucznia: cywilizacja - okres świetności jakiegoś społeczeństwa.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
12. Geografia
Pytanie: wyjaśnij pojęcie zielona rewolucja.
Odpowiedź ucznia: zielona rewolucja - zdrowy sposób odżywiania się.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
13. Historia
Pytanie: Wymień Sejmy I Rzeczypospolitej.
Odpowiedzi uczniów:
 • Sejm ordynarny;
 • Sejm konwekcyjny;
 • Sejm erekcyjny;
 • Sejm wyborowy;
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
14. Historia
Pytanie: Wymień skutki odkryć geograficznych.
Odpowiedzi uczniów:
 • poznanie nowych leków;
 • przyprawy;
 • kolonizacja (powstanie nowego państwa - Stany Zjednoczone);
 • rywalizacja potęg handlowych o dominację handlową;
 • zmuszanie czarnoskórych ludzi do niewoli;
 • odnalezienie taniej siły roboczej w postaci ludzi z Trzeciego Świata;
 • zagłodzenie starożytnych cywilizacji, które znikły w bardzo szybkim czasie;
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
15. Historia
Pytanie: Wymień przyczyny odkryć geograficznych na przełomie XV i XVIw.
Odpowiedzi uczniów:
 • chęć odkrycia drogi miejskiej do Indii;
 • znudzone wojsko potrzebowało rozrywki;
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
16. Historia
Pytanie: Dokonaj porównania sposobów kolonizacji hiszpańskiej i portugalskiej.
Opowiadanie ucznia:
"Hiszpania oraz Portugalia - dwa możne, potężne i władcze państwa, tytani, a także najbardziej mocarne krainy świata wieku XV. I to właśnie oni, ci wszechpotężni, ci najwięksi prowadzili kolonizacje, a każde z nich w sposób inny. Hiszpania zajmując wyłącznie najbardziej rozwinięte wybrzeża, nie zagłębiając się wgłąb krain nieznanych, Portugalia zaś zabierając ziemi kawałek każdy. I tak na przestrzeni lat, zmieniających się pór roku, wzlotów i upadków trwała kolonizacja Hiszpańska i Portugalska. A każda prowadzona w sposób unikalny i różniący się od poprzedniego."
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
17. Historia
Pytanie: Dokonaj porównania sposobów kolonizacji hiszpańskiej i portugalskiej.
Odpowiedzi uczniów:
 • "...Portugalia opłynęła Afrykę..."
 • "...Portugalczycy handlowali żywym towarem..."
 • "...Hiszpanie różnili się od Portugalczyków stylem pływania..."
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
18. Historia
Pytanie: podaj przyczyny kryzysu i upadku państwa polskiego w 1 połowie XIw.
Odpowiedzi uczniów:
 • fatalne położenie Polski na mapie świata;
 • zbyt dużo ziem podpitych w krótkim czasie;
 • Małe Wojsko;
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
19. Historia
Pytanie: wymień następstwa zjazdu gnieźnieńskiego.
Wiersz ucznia: 
Zjazd gnieźnieński był dość wiejski,
zdementował niemiecki zakon,
Otton i papież mieli wonty za to,
choć Polska do mocarstw się wzbijała,
wrogów sobie napykała,
aczkolwiek interesuje mnie jedna sprawa:
mianowicie kiedy będzie poprawa.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
20. Historia
Pytanie: wymień następstwa zjazdu gnieźnieńskiego.
Odpowiedzi uczniów:
 • utrata ręki z ciała św. Wojciecha, która została podarowana Ottonowi II;
 • chrzest Chrobrego;
 • uznanie Mieszka I za księcia Polski;
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
21. Historia
Pytanie: wymień ziemie wchodzące w skład państwa polskiego za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
Odpowiedzi uczniów:
 • Księstwo Warszawskie;
 • Groty Czerwieńskie;
 • spory kawał Czech;
 • Beskidy;
 • Bieszczady;
 • czarnoziemy i lessy;
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
22. Historia
Pytanie: w jakim celu Egipcjanie mumifikowali zmarłych?
Odpowiedź ucznia: Egipcjanie mumifikowali zmarłych by ich robaki nie zjadły.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
23. Historia
Pytanie: wymień osiągnięcia starożytnych Egipcjan.
Odpowiedź ucznia: ...w Egipcie panował chaos i Bóg wie co jeszcze wymyślili?
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
24. Historia
Głównymi przyczynami wypraw geograficznych było poszukiwanie nowych roślin i zwierzątek.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
25. Historia
Jedną z pierwszych nauk wyzwolonych była dietetyka.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
26. Historia
Barok charakteryzowały grube mury i grubiańskie malowidła.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
27. Historia
Manufaktura był to majątek ziemski.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
28. Historia
Wojny Grecko - Perskie wygrały ... PRUSY.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
29. Historia
Bitwa morska pod Termopilami.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
30. Język polski
Pytanie: kto zabił minotaura w labiryncie?
Odpowiedź ucznia: Sofokles.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
31. Historia
Pytanie: wyjaśnij pojęcie wędrówki ludów.
Odpowiedź ucznia: Wędrówki ludów były to wędrówki ludów. Ludzie wędrowali czyli przemieszczali się z miejsca na miejsce.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu
32. Historia
Pytanie: wyjaśnij pojęcie limes.
Odpowiedź ucznia: Limes - orzeźwiający napój z limonki.
Skomentuj dodał admin 8 lat temu

Ostatnio zarejestrowali się

3 lata temu testowy30 Sosnowiec
6 lat temu nrob1975 Sosnowiec
7 lat temu testowy20 Sosnowiec
8 lat temu admin Sosnowiec